Top Value Program | Zicht op een hogere verkoopprijs bij bedrijfsverkoop

 Mock up brochure

Doel van het Top Value Program is dat:
  • Het bedrijf volledig klaar is om verkocht te worden
  • De bedrijfswaarde bij verkoop optimaal is
  • Het optimale verkoopmoment is bepaald
  • Mogelijke obstakels voor verkoop zijn opgelost
  • Kansen zo veel mogelijk geïnitieerd en marktrijp zijn
  • Risico’s voor kopers zijn geminimaliseerd
  • Het aantal potentiële kopers zo groot mogelijk is