In gesprek over energie-opslagsystemen; Een dynamische wereld

mock up rapport
Trends, ontwikkelingen en M&A dynamiek

Als M&A specialist zien we dat veel sectoren worden geraakt door de energietransitie. Daarom hebben we de verdieping opgezocht en zijn met een drietal specialisten in deze sector aan tafel gegaan.

'Uit het interview kwam naar voren dat een belangrijke sleutel tot het welslagen van de energietransitie ligt in het (door)ontwikkelen van adequate energie-opslagsystemen.'